Profesionální etika maséra

7.8.2023Život maséraČtení na 4 minuty

Nabízíme krátké zamyšlení nad profesí maséra a zásadami, kterými by se měl řídit každý masér, ať už má masírování jen jako užitečné hobby nebo jej vykonává jako profesi. Shrnuli jsme do pěti bodů i Etický kodex maséra a vy můžete posoudit, zda je vyčerpávající a zda se jím v praxi řídíte.

Etické zásady masáže

Hlavní zásady poskytování masáže

Masírování patří mezi obory péče o lidské tělo a je tedy orientováno na klienta. V praxi by to mělo znamenat, že potřeby a přání klienta mají vyšší prioritu než to, co jako maséři a terapeuti považujeme ze svého hlediska za důležité.

Na maséra samotného jsou kladeny nároky nejen z fyzické stránky, ale také ze psychické, osobnostní. Na kurzech klasické masáže se občas setkáme s tím, že někdo masíruje technicky v pořádku, ale po skončení kurzu si stěžuje na nedostatek zájmu ze strany klientů.

Stává se to tehdy, když masér má plnou hlavu svých problémů a komplexů, neumí se dostat do flow, přejít do nastavení vnitřního klidu, napojit se na klienta. Druhou překážkou je nedostatek citlivosti a empatie, to ale u masérů bává vzácněji.

Častým problémem v terapeutické praxi bývá aktivní poslech bez posuzování. To je ale problém celé společnosti, ne jen masérů. Opravdu poslouchat s otevřeným srdcem, snažit se i pomocí neverbální komunikace pochopit postoj mluvčího a přitom si v mysli nekonstruovat žádné soudy je mimořádná schopnost, kterou je třeba vědomě procvičovat.

Nejlepší je najít balanc mezi sebejistotou, že umím dobře masírovat a mám co předat a pokorou, že ještě zdaleka nevím všechno, jsem stále ochoten se učit od každého klienta a přistupuji ke každému s úctou jako k individualitě a to se týká nejen klientova těla, ale i jeho psychiky, osobnosti, zázemí, minulosti.

Chceme-li se tedy pokusit sestavit etický kodex maséra, nemůžeme zůstat pouze při běžných vyjádřeních typu dodržování masážních postupů, hygienických nařízení a pravidel slušnosti. Při masírování jde o víc a dobří maséři si to s pokorou uvědomují u každého jednoho klienta.

Etický kodex maséra

1. Masér si je vědom svého vzdělání, schopností, dovedností a zkušeností a z této pozice přistupuje ke klientovi: nepřikazuje mu, nekritizuje ho, neradí mu, pouze mu navrhuje možnosti, které klientovi umožní převzít zodpovědnost za zlepšení svého tělesného a psychického stavu.

2. Základem vztahu masér – klient je vzájemná důvěra a respekt. Masér přistupuje ke klientovi v souladu s profesionální morálkou a etikou, respektuje jeho důstojnost, problémy a pocity a oceňuje zpětnou vazbu od klienta. Masér zachovává diskrétnost nejen ohledně zdravotního stavu klienta, ale také o osobních věcech, které mu klient svěří.

3. Masér si zachovává profesionální odstup, má správně nastavené hranice a nedovolí sobě ani klientovi překračovat je. Masér má právo klienta odmítnout, pokud se před masáží nebo během ní chová v rozporu s profesionálními, morálními nebo osobními zásadami maséra a respektuje také právo klienta odmítnout nebo změnit masážní techniku, případně masáž předčasně ukončit.

4. Aby poskytl klientovi maximum užitku, masér na každé setkání připravuje nejen sebe, ale vytváří také co nejpříjemnější prostředí pro masáž. Dodrží veškeré hygienické požadavky, používá pouze techniky, ve kterých je vyškolen a ujistí se, že klient má před masáží dostatek informací o podmínkách, průběhu, době trvání, ceně a kontraindikacích masáže.

5. Na klientovi masér nikdy neexperimentuje ani neprovádí techniky, na které není odborně připraven. Pokud masér uváží, že klientův zdravotní stav vyžaduje jiného odborníka (lékař, fyzioterapeut, psychoterapeut, osteopat apod.), neváhá jej klientovi doporučit.

Věděli byste se ztotožnit s etickým kodexem maséra v tomto znění? Co byste případně přidali, upřesnili? Potěší nás komentáře od začínajících i zkušených masérů.

Inspiroval Vás článek k něčemu novému, ale chybí Vám vybavení?
[blue_block_text]

Komentáře k článku 0

Buďte první, kdo přidá komentář.