K čemu je masérovi asertivita?

10.10.2023Život maséraČtení na 4 minuty

Určitě jste někdy četli profil absolventa studijního oboru masér na střední zdravotnické škole nebo inzerát s požadavky na maséra. Kromě manuální dovednosti a fyzických vlastností jsou klíčovými charakteristikami empatie a trpělivost, ale také komunikativnost, chuť pomáhat a asertivita. Co znamená to poslední slovo a proč asertivita zkvalitňuje práci maséra?

Asertivita je smysluplná komunikační technika

Co je to ta asertivita?

Ne každý se s touto komunikační technikou potká, i když ji možná sám používá. Název pochází z latinského asercio (ang. assert), což znamená tvrdit, požadovat a obecně lze pojem asertivita chápat jako zdravé sebeprosazování. Autorem této komunikační strategie je Andrew Salter a její zásady prezentoval v roce 1949.

Na konflikt nebo ohrožení instinktivně reagujeme útokem nebo únikem (případně ustrnutím). Dnes už nemusíme bojovat denně o holý život a lidé jsou navíc obdařeni schopností verbální komunikace. Asertivní komunikace nabízí nástroje na to, jak nereagovat v nepříjemné situaci agresivně (boj), ani pasivně (útěk, zmrznutí), nenechat se unést negativními emocemi a dosáhnout oboustranně uspokojivého výsledku.

Komunikační dovednost

Asertivita se řadí mezi komunikační strategie a chápe se jako schopnost přiměřeným způsobem vyjádřit své názory a pocity v komunikaci s jinými lidmi. Tím přiměřeně se myslí bez manipulace, agresivity nebo pasivity zvládat i konfliktní situace nebo střet názorů.

Cílem asertivity je win-win, tedy stav, kdy všichni účastníci komunikace jsou spokojeni s výslednou dohodou a mají pocit, že jejich zájmy a práva byly uspokojeny a respektovány.

Asertivita v masérně

Práce maséra je většinou o relaxu a uvolněných, spokojených klientech, ale i v ní se najdou stresové situace. Občas je to jednání s úřady nebo s pronajímatelem prostor, ale také s klienty, kteří se dostaví na masáž se zpožděním a očekávají, že masér jim věnuje svůj volný čas nebo přestávku, může se vyskytnout nespokojený klient nebo klient překračující etické hranice.

Při masážích v hotelových wellness se masér někdy setká s tím, že klienti trvají na masáži navzdory tomu, že jim to pro kontraindikaci nedoporučuje, protože mají masáž v ceně víkendového pobytu.

Asertivita učí také jak říci klientovi NE

Asertivní techniky učí, jak s klidem vyjádřit nesouhlas nebo kritiku a také je přijímat, jak s potěšením přijímat i vyjadřovat pochvalu, aktivně naslouchat, uplatňovat své nároky, žádat o laskavost (a být si vědom, že to není právo) a zbavit se tendence omlouvat své jednání.

Rozhodně se podobné komunikační dovednosti v masérně i v běžném životě budou hodit, pro dobrou masáž potřebujeme být totiž uvolněnými a spokojenými maséry a toho se dosahuje těžko, když v sobě potlačujeme agresivitu nebo se cítíme zneužíváni a neumíme se ozvat.

Pozitivní nastavení ve smyslu upřímného zájmu o lidi, jejich pocity, názory a obtíže, respekt k potřebám a hodnotám jiných lidí a schopnost jasně a upřímně sdělit svá přání a záměry může masérovi pomoci výrazně si zkvalitnit nejen masérskou praxi, ale i rodinný život a vztahy obecně.

Změny v komunikaci je třeba nacvičovat

Dobrou zprávou je, že asertivita má úzkou vazbu na empatii a té mívají maséři dostatek. Naučit se komunikovat jinak vyžaduje čas, úsilí a nácvik, zásady asertivní komunikace a její techniky nelze vtěsnat do jednoho článku.

Změna vnitřního nastavení chce také čas a upřímnou snahu. Někdo má asertivní principy naučené z rodiny, pro jiného bude novinkou, že se dá reagovat i jinak, než to dělal dosud.

Pokud vás téma zaujalo, využijte dostupnou literaturu a internet, případně se můžete přihlásit na kurz, kde si kromě teorie vyzkoušíte i praktické dovednosti.

Zdokonalovat se a být lepším masérem totiž neznamená pouze učit se nové masérské techniky, ale také snahu být vyrovnaným, pohodovým a zdravě sebevědomým člověkem.

Inspiroval Vás článek k něčemu novému, ale chybí Vám vybavení?
[blue_block_text]

Komentáře k článku 0

Buďte první, kdo přidá komentář.