Činnost nervového systému

4.6.2010Fit a v pohoděČtení na 2 minuty
Činnost nervového systému

Nervový systém zprostředkovává vztahy mezi vnějším prostředím a organismem, jakož i mezi všemi částmi vnitra organismu. Zajišťuje odpověď organismu na podněty vnějšího prostředí a z orgánů, jakož i funkční citlivost všech procesů v organismu.

Ústřední (centrální) nervová soustavazprostředkovává spojení center s periferií. K cerebrospinálním (mozkomíšním) nervem patří 12 párů mozkových a 32 párů míšních nervů.

Všechny skupiny a oddíly nervové soustavy jsou ve vzájemném funkčním a morfologickém vztahu a jsou od sebe životně závislé. Uvnitř nervové soustavy probíhají procesy, které vyúsťují do vědomých, ale i automatických dějů. Tyto mohou být jednoduché a také velmi složité. Jsou to reflexy probíhající na různé úrovni.

Vegetativní nervy dělíme na:

Sympatický nerovové systém, sympatikus je součástí autonomního nervového systému podílejícího se na řízení vnitřních orgánů a cév. Aktivuje se při stresu. Má opačné účinky jako parasympaticus.

Parasympatický nerovové systém, parasympatikus je součást autonomního nervového systému řídícího vnitřní orgány, cévy a některé další orgány. Zvyšuje činnost trávicího systému, zpomaluje srdeční činnost, zužuje průdušky, zmenšuje zornici, způsobuje erekci aj.. Má opačný účinek než sympatikus a je aktivován v klidu.

Nervový systém 50,8x66cm

Nervový systém 50,8x66cm

390 Kč

Nervová soustava řídí a koordinuje funkce organismu a jeho interakci s okolím.

Základní stavební a funkční jednotkou nervové soustavy je nervová buňka (neuron). Neuron má schopnost přijmout podnět z prostředí, přeměnit ho na nervový vzruch a předat dalšímu neuronu, tj. základním úkolem nervových buněk je přijímat, vést a předávat signály.

Složení neuronu:
Z těla nervové buňky vybíhají:

  • dendrity - dostředivé výběžky, krátké, bohatě větvené. Dendrity vstupuje do neuronu nervový vzruch.
  • neurit (axon) - odstředivý výběžek, je pouze jeden. Nervový vzruch vede ven. Povrch neuritu je chráněn dvojitou pochvou, její vnitřní vrstva je tvořena myelinem (vrstvička tukovité látky). Vnější vrstva je tvořena Schwannovými buňkami.
Inspiroval Vás článek k něčemu novému, ale chybí Vám vybavení?
[blue_block_text]

Komentáře k článku 0

Buďte první, kdo přidá komentář.

Tato stránka používá cookies, aby vám přinesla co nejpříjemnější uživatelskou zkušenost. Více informací